Yalen Proll

Handelsmann. Da karavanen ankom Cylion hadde den med seg en stor klasskule til ham. På samme tid leide han inn ekstra livvakter.

Yalen Proll

Stemmer i mørket Zicon sigurse