Waynald

For flere år siden ga Waynald et oppdrag til Finley og James. Selv om Finley og James utførte oppdraget, så så de aldri noe til betalingen.

Waynald

Stemmer i mørket Zicon sigurse