Una Nar

Tante til Col Ivashir. Rik, adelig, og bor i det beste strøket av Charmonde. Vi får verdier for litt over 600 shins (3x klær, smykker og kister) for å ha brakt Col tilbake til familien.

Una Nar

Stemmer i mørket Zicon sigurse