Tidsangivelse

  • En dag er 28 timer.
  • Et år er 313 dager.
  • I år 0 ble Sannhetsordenen grunnlagt.
  • En uke er på 7 dager.
  • En måned er på 26 dager, med unntakt av årets siste måned som er på 27 dager.
  • Vintersolhverv faller på årets siste dag, og denne dagen regnes som en festdag.

Tidsangivelse

Stemmer i mørket Zicon sigurse