Rion

En kriger som har vært infisert av det dunkle kor i årevis. Da vi sloss mot han fikk vi holdt ham nede, og Ederana ga han en injeksjon som lignet på den hun ga Dro. Dette gjorde at det dunkle kor mistet kontrollen over Rion, og han har nå sverget hevn. Vi vet ellers lite om ham, med unntak av at han opprinnelig var adelig fra Shallamas.

Rion

Stemmer i mørket Zicon sigurse