Liljen

En statue i marmor som lekker blå olje. Den har eksistert veldig lenge. I det siste (som er lenge, men ikke veldig lenge) har den fungert som tjener for Devola, og passet på eggkammeret. Det er mulig å kommunisere med Liljen, og hun kunne fortelle at
- Devola, en nagaina er opphav til eggene,
- eggene har vokst men Liljen har passet på de,
- det har kommet flere egg mens Liljen har vært eggvokter.
Liljen tilbyrt oss å bli med henne til Devola, siden Liljen mener Devola kan hjelpe oss med å bli kvitt parasittene.

Liljen

Stemmer i mørket Zicon sigurse