Jorson Sallian

Jorson Sallian er kaptein i Rødflåten. I år 405 var han på fiskefestivalen i Harmuth. Det var vi også, og vi fikk leid en submergin av ham.

Jorson Sallian

Stemmer i mørket Zicon sigurse