Jal Upos

Leder for karavanen som reiser mellom Charmonde og Cylion. Karavanen frakter post og alle slags varer, og da særlig medisiner fra Cylion.

Upos’ karavane er ofte fulgt av Halits gjøglertropp.

Jal Upos

Stemmer i mørket Zicon sigurse