Garamur

Garamur var et rike som lå i det som nå er Himmelkrystallfeltene. Riket gikk under rundt år 250.

Dronning Starloscet var en av de siste herskerne av Garamur, og hun ble begravet i Aurturis avgrunn.

Garamur

Stemmer i mørket Zicon sigurse