Fanton Tichronus

Rik baron i Uxphon som er den siste nålevende i slekten. Han har ingen barn eller arvinger. Det virker som om han er godt likt, og hans eneste svakhet er kvinner. Han har kun ansatt en tjener, Dorial, som tar av seg en del av det organisatoriske arbeidet. All annen job utføres av slaver (av begge kjønn).

Fanton har dratt nordover i Himmelkrystallfeltene med sin egen utrustede hær (som stort sett består av leiesoldater). Hæren består av rundt 450-500 mann. I hærens leir ble et telt lysende av Numenera observert. Ryktenene skal ha det til at Paven personlig ba Fanton om å organisere en hær. Baronen (med sin hær) har dratt med hæren for å lede arbeidet med å etablere en forpost.

Vi så en hvit drage landet i hærens leir når den var i Uxphon.

Fanton Tichronus

Stemmer i mørket Zicon perhenden