Dielm

Smykkeselger i Charmonde, som kommer fra Uxphon. Mor til Ciane. Hun bruker å finne noen av råstoffene i Himmelkrystallfeltene, deriblat krystaller (uten energi) som ser ut som de vi skal finne til Mara Bik. Vi spør henne ut om veien til Uxphon, og får med oss en melding (“Kom til Charmonde”) til datteren.

Dielm

Stemmer i mørket Zicon sigurse