Dergey Malivi

Rik handelsmann i Charmonde og far til Ederana Malivi. Han ønsker å bli adelig, og for å nå dette målet planla han å gifte bort datteren til en adelsfamilie. Nå tror han at James har stukket av med datteren.

Dergey Malivi

Stemmer i mørket Zicon sigurse