Asaranti

Det store universitetet i Charmonde. Mara Bik er professor i filosofi her.

Asaranti

Stemmer i mørket Zicon sigurse