Amalian

Amalian er heler i Harmuth. Hun er en eldre krokrygget kvinne, som kan kommunisere med sine medhjelpere i naborommet ved hjelp av å banke i bordet på en bestemnt måte.

Amalian

Stemmer i mørket Zicon sigurse