Tag: gjenstand

Results

 • Handy hollow

  Et svart teppe på NNxMM meter. Når dette teppet plasseres på en overflate fungerer som et hull som varer i en time.

 • Det umulige bladet

  Et enegget blad som egner seg som skalpell. Vi må skaffe det til veie slik at [[Devola]] kan bruke det til å fjerne parasittene fra nakkene våre. Dessverre vet vi ikke hvor denne gjenstanden befinner seg. I følge [[Cedo]] skal [[Starloscet|dronning …

 • Gharolan

  En type undervansstoff som finnes i havet ved [[Harmuth]]. Vistnok lages Gharolan av noen skapninger som bor i hydrotermale skorsteiner på havbunnen. Fra [[Devola]] får vi vite at vi bør snakker med [[Kagyn Rilid]] i [[Harmuth]] for anskaffelse. For …

 • Staseprosjektør

  En håndholdt innretning som kan projisere en bred stråle mot et urørlig mål. Målet plasseres i en skinndød tilstand og bevares i en energihylse. Hylsen svever cirka en meter over bakken og kan lett flyttes ved å dytte i ønsket retning. Hylsen varer i et d …

 • submergin

  En submergin er et fartøy som kan bevege seg under vann (i følge ryktene opp til 8km under vann). De benyttes av [[Rødflåten]], og det er mulig å leie en submergin med mannskap. I år 405 var leieprisen av en submergin i [[Harmuth]] 10 shins per person …

 • skimmer

  En skimmer er en farkost som kan flyge over vann. De er typisk preprogramert med en rute de følger (og trenger derfor ikke noe mannskap), og kan leiies fra [[Staslin]] i [[Harmuth]].