submergin

En submergin er et fartøy som kan bevege seg under vann (i følge ryktene opp til 8km under vann). De benyttes av Rødflåten, og det er mulig å leie en submergin med mannskap.

I år 405 var leieprisen av en submergin i Harmuth 10 shins per person per dag.

submergin

Stemmer i mørket Zicon sigurse