Staseprosjektør

En håndholdt innretning som kan projisere en bred stråle mot et urørlig mål. Målet plasseres i en skinndød tilstand og bevares i en energihylse. Hylsen svever cirka en meter over bakken og kan lett flyttes ved å dytte i ønsket retning. Hylsen varer i et døgn og slipper ikke gjennom angrep av lavere level enn artefakten. Brukt opp på 1 av 1d10.

Staseprosjektør

Stemmer i mørket Zicon sigurse