Silio Rowley

En rik herre i Harmuth som er gift med Ateth. Han er i besittelse av en vaktstyrke på minst 12 mann.

Silio Rowley

Stemmer i mørket Zicon sigurse