Sannhetsordenen

Aeonprest.jpg

Den største og mektigste organisasjonen i Standhaft — og muligens også i Hinsides — ble grunnlagt av den originale paven, Fader Calaval, for 400 år siden. Medlemmer av Sannhetsordenen kalles aeonprester, og er spesialister i håndtere, identifisere og bruke numenera. En aeonprest er lokalsamfunnets vismann, respektert som leder og rådgiver i de viktige ting i livet.

I større byer har Sannhetsordenen flotte templer og holder formelle messer og tjenester jevnlig. Ritualene beærer fortiden og dem som levde i den for deres intelligens og kunnskap, og preker at å respektere og forstå numenera er nøkkelen til å bringe menneskeheten inn i fremtiden.

Ordenen har sin egen hær, og en stor organisasjon av agenter, observatører, kontorister, skriftlærde og annet personell. Ordenens hovedkvarter ligger i byen Qi, i et kompleks kjent som Durkhal.

Den nåværende paven, Durranet IV, har kalt til korstog mot Gaian, et folk som bor nord for Himmelkrystallfeltene.

Medlemsskap

Den største fordelen man får som aeonprest er respekt. En aeonprest kan velge en esotery som en første-tiers nano kan bruke istedet for en ny skill.

Å bli en aeonprest krever flere års formell utdannelse.

Sannhetsordenen

Stemmer i mørket Zicon Zicon