Mara Bik

Mara Bik er en margr som er proffesor i filosofi ved Asaranti i Charmonde. Han har et halsbånd med krystaller, og vi tror det er dette som gjør at han oppfører seg sivilisert. Noen av krystallene har mistet energien sin, så den 1.8. i år 405 ber han oss om å skaffe nye. Slike krystaller kan en finne i Himmelkrystallfeltene.

Når vi er innom i Charmonde den 13.9. så har han blitt lagt inn på kirkesykehuset.

Mara Bik

Stemmer i mørket Zicon sigurse