Hemmeligsjøen

Et havområde utenfor Harmuth. På havbunnen i Hemmeligsjøen er det hydrotermale skorsteiner, og ved disse skorsteinene lages Gharolan.

Hemmeligsjøen

Stemmer i mørket Zicon sigurse