Gharolan

En type undervansstoff som finnes i havet ved Harmuth. Vistnok lages Gharolan av noen skapninger som bor i hydrotermale skorsteiner på havbunnen. Fra Devola får vi vite at vi bør snakker med Kagyn Rilid i Harmuth for anskaffelse.

For at Devola skal få til en vellykket parasittfjerning må vi ha nok av stoffet til at hver person kan få en dose.

Av leger betraktes Gharolan som en understoff som kan brukes til å kurere hva som helst. Det skal vistnok finnes litt Gharolan under lås og slå i Charmonde, men det er ikke noe til salgs på vanlige markeder (der er det nesten ukjent). På markedene i Harmuth er Gharolan velkjent, men ikke til salgs.

Fra Kagyn får vi vite at skorsteiene er under Hemmeligsjøen, og fra ham får vi også låne en numeneragjenstand som lar oss finne ut finne ut hvor skorsteienene med Gharolan er.

Gharolan

Stemmer i mørket Zicon sigurse