Gaian

Et folk som bor nord for Himmelkrystallfeltene. Gaianerne er over tre meter høye, tilber steiner og spiser mennesker, og har en særlig forkjærlighet for det myke kjøttet i menneskebarn.

Paven har erklært Gaianerne fiender av Sannheten.

Gaian

Stemmer i mørket Zicon Zicon