Det umulige bladet

Et enegget blad som egner seg som skalpell. Vi må skaffe det til veie slik at Devola kan bruke det til å fjerne parasittene fra nakkene våre. Dessverre vet vi ikke hvor denne gjenstanden befinner seg.

I følge Cedo skal dronning Starloscet ha blitt begravet med Det umulige bladet.

Det umulige bladet

Stemmer i mørket Zicon sigurse