Aurturis avgrunn

Aurturis avgrunn er et sted i det som var Garamur. I følge Cedo ligger stedet ca 10 dagsmarsjer rett vest for Uxphon. Cedo fortalte også at stedet ble betraktet som innagangen til dødsriktet, og det var derfor Bach sørget for å få dronning Starloscet gravlagt her.

Aurturis avgrunn

Stemmer i mørket Zicon sigurse