Ashani

Ashani kom til Terro Garanny mens vi prøvde å skaffe oss jobb som vakter på vei fra Charmonde til Uxphon. Hun ønsket å få overlevert et futural (med ukjent innhold) til Shaias i Uxphon, og Terro ga oppdraget videre til oss. Siden Shaias neppe ville betale for futuralet, så fikk vi litt betalt for å bringe futuralet.

Ashani

Stemmer i mørket Zicon sigurse